Belastingen

Iedere ondernemer in Nederland is verplicht belasting te betalen. Wij verzorgen voor ieder bedrijf de verplichte belastingaangiftes en zorgen ervoor dat uw aangifte zorgvuldig en op tijd is geregeld bij de Belastingdienst.

 

TK Administraties assisteert u graag bij het opmaken van de volgende aangiftes:

 

  • Omzetbelasting: aangiftes per maand, kwartaal of jaar.

Voor de aangifte omzetbelasting kan geen uitstel worden aangevraagd. 

 

  • Suppletie omzetbelasting

Een btw-suppletie is een correctie op de omzetbelasting aangifte. Een suppletie wordt ingediend als er om wat voor reden dan ook over een bepaald tijdvak teveel of te weinig omzetbelasting heeft betaald of ontvangen. Door middel van een suppletie wordt dit gecorrigeerd.

 

  • Inkomstenbelasting

Vanaf 1 maart kunt u aangifte inkomstenbelasting doen over het voorgaande jaar. U heeft daarvoor de tijd tot 1 mei. De aangifte moet dus bij de belastingdienst binnen zijn op 30 april.

 

  • Inkomstenbelasting ondernemer

Aangifte inkomstenbelasting op basis van de jaarstukken van uw onderneming

 

Mogelijke aftrekposten:

Zelfstandigenaftrek:

De zelfstandigenaftrek is in 2016 € 7.280 voor ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

 

Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek helemaal te gebruiken, kunt u het bedrag dat u niet hebt gebruikt (de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek) verrekenen in de volgende 9 jaar. Zie voor meer informatie Verrekenen niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. U vindt daar ook informatie over het verrekenen bij overlijden.

 

Startersaftrek:

De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:

  • U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als u in aanmerking komt voor de startersaftrek, hebt u recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek.

 

  • Inkomstenbelasting particulier

Aangifte IB op basis van jaaropgave(n) en/of uitkering(en), WOZ waarde eigen woning, hypotheekoverzicht, jaaroverzicht bank, aandelenjaaroverzichten, studie- en zorgkosten etc.

 

Fiscale partnerschap

Als u een fiscale partner heeft is het mogelijk dat wij deze meenemen in de aangifte tegen een kleine vergoeding á € 20,- . De aftrekposten worden dan zo gunstig mogelijk verdeeld.